Opis

Doktor set sasdrži osam različitih elemenata u vidu doktorske opreme od kojih neki imaju svetlo.
Dimenzije: 42.0 X 24.5 X 5.0cm
Pakovanje: Kutija