Opis

Dzip Mercedes sa R/C
Vrata se otvaraju
Sigurnosni pojas
Maksimalna brzina: 5 -7
km/h
Nosivost: 30 kg
Vreme punjenja baterije: 10-
12 sati
Vreme vožnje: 60 minuta
Led svetla
Muzika i sirena
Podržava Bluetooth, SD
Card i USB
Baterija:12V -7AH Motora