Opis

Muzièka podloga za bebe
Set sadrži podlogu sa šestrazlièitih zvukova životinja kao osam razlièitih melodija.
Dimenzije: 73 x 28 x 8,5 cm
Pakovanje: Kutija