Opis

uvoz turska

u Napomeni upisati zelejnu boju